Срещи на Инициативния комитет в община Септември

Posted by: | Posted on: октомври 26, 2016


Гражданският инициативен комитет за подкрепа на кандидат – президентската двойка ген. Румен Радев и г-жа Илияна Йотова организира срещи с граждани на община Септември. На 21.10.2016г. се състояха срещи в селата Виноградец и Бошуля, а на 22.10.2016г. бе проведена такава и в с. Ковачево.
Искаме ли да живеем по-добре, трябва ли да гласуваме, защо подкрепяме тази кандидатура, какви правомощия има президентът – все отговори на важни за живота ни въпроси, които се представят с помощта на мултимедийна презентация. Но истинските отговори идват по време на дискусия, която прераства в дебати. Пълните зали и задушевната атмосфера са показателни, че всички от Инициативния комитет сме очаквани с нетърпение. Вярно, липсват кебапчета, кюфтета и курбани, така обичайни за нашата община, но вместо това, носим човешките ценности, които са забравени, потъпкани и все по-рядко срещани. А именно те са силата, която дава посока в развитието на човека и прави живота пълен!
Често дебатите продължават и навън, на улицата – когато човек има какво да научи, когато събеседниците са образовани и интелигентни, времето за разговори никога не е достатъчно! КРАЙНИЯТ РЕЗУЛТАТ Е ВСЕОБЩОТО МНЕНИЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЕДИН ИСТИНСКИ БЪЛГАРИН, РАЗЛИЧЕН ОТ СТАТУКВОТО – ГЕН. РУМЕН РАДЕВ! И желанието за ПРОМЯНА, което най-често идва от житейския урок, как едно кебапче, заблуда или наивност, предопределят начина ни на живот в следващите няколко години.
Гражданският инициативен комитет продължава провеждането на такива срещи и в останалите населени места на община Септември.