За виното и празника на лозарите- от страниците на историята

Posted by: | Posted on: февруари 24, 2015
10830524_1556742861251636_6992723619965228558_o
 

 

Трифон Зарезан е празник за всички лозари от незапомнени времена до днес. Сутрин, докато слънцето все още надничало зад планините, нагиздени селяни с бъклица и косер, поемали към лозето. Там стопанинът се спирал до най- плодородната лоза, прекръствал се три пъти с лице към слънцето и зарязвал лозите. Бликнел ли сок от зарязаните места, считало се, че светецът е чул молбите и наесен ще има богата реколта… Нашият регион, повече от столетие, е един от най известните лозаро- винарски региони. Хубавите реномирани вина, близостта на гарата и връзката с главния пазар- София са причината в с. Сараньово /дн. Септември/ да се основе едно от първите лозаро- винарски акционерни дружества през далечната 1906г.. В Проекто- устава на дружеството е записано: „Вследствие на липса на чисти натурални вина за пиене, както и поради високата им цена и в предвид обстоятелството, че се намира една новопостроена изба в един от най-добрите наши лозарски центрове-с. Сараньово при гара Сарамбей, няколко софийски граждани в споразумение с г-н Христович са попаднали на една добра идея- да съставят едно винарско потребително акционерно дружество.“ Лозаро- винарският отрасъл в Сараньово продължил да се развива. Показател за развитието и значимостта на този отрасъл, както в Сараньово,така и в региона, е фактът, че тук е отпечатан през 1944г. бр.445 на вестник ”Питиепродавець”. Вестникът е орган на Съюза на питиепродавците и се печата повече от две десетилетия. Богат е нашият край с история, свързана с винопроизводството и с реномирани вина. А казват, че в чаша хубаво вино искри цялата благодат на живота! Честит празник!

Трифон Зарезан в ТКЗС с. Септември (60-те години на XXв.) .Публикува се за първи път.