Христоматия от 1885г.

Posted by: | Posted on: октомври 17, 2014
Slide21

Какви мисли може да породи „срещата” с един български учебник. Днес бихме го нарекли учебно помагало, през 1884 г. това било просто христоматия за ползване от учениците от последния клас на началното училище по онова време – четвърто отделение. С една дума това е „гугълът” на тогавашните ученици. Съдържа статии по български език, по естествознание, по география, по история. Как и защо в едно семейство от гр. Септември се пази учебник вече 130 години ?! Въпрос на отношение към книгата и знанието. Българинът от недалечното минало се отнася с уважение и преклонение към знанието и знаещите.

Това и само това е причината в традиционните български семейства всички учебници да се пазят, като ценни книги, а и в края на ХІХ до средата на ХХ век те така са и наричани ”КНИГИТЕ” и наистина са имали статут на семейна ценност. Гражданско сдружение „Загорово” благодари на семейството за това, че има възможност да покаже на повече хора този малък, но ценен елемент от бъгарската просвета!