Още една високо хуманна постъпка

Posted by: | Posted on: юни 11, 2014
D0-97-D0-90-D0-9F-D0-9E-D0-9F-D0-9E-D0-92-D0-90
Общински съветник от ОбС Септември дарява ежемесечно сума на деца в нужда
На среща с представители на сдружение „Загорово”, общинският съветник д-р Николай Йовчев изяви желание да превежда всеки месец сумата от 100лв. на болни деца, нуждаещи се от средства за лечение и възстановяване. 

Желанието на д-р Йовчев е, сдружение „Загорово” да издирва нуждаещите се деца и осъществява предаването на сумата, получена вече на банковата ни сметка.      Това е изключително отговорна задача  за нас и признание от обществена личност, каквато е д-р Йовчев. Затова етиката ни задължава да ви информираме ежемесечно за благородната кауза.
   Сдружение „Загорово” има вече известен опит за благотворителна дейност като съорганизатор на концерта „Да подарим надежда на Славянка”, състоял се във Ветрен дол по идея на кмета на селото. Паралелно с всички цели и идеи, които сме си поставили и осъществяваме, искаме и да успеем да отдадем своя граждански принос за да растат децата ни здрави и щастливи, да няма разделение по етнически и религиозен принцип при подпомагането със средствата, дарени от д-р Йовчев.

    Защото това са нашите деца- децата на община Септември… и на България!
Първата сума днес беше дарена на детето: Бистра Василева Ангелова от с. Злокучене, с диагноза – нефробластом, лечение-химиотерапия. Със сумата ще бъдат закупени част от необходимите лекарства за въстановяване.
Пожелаваме от все сърце пълното оздравяване на малката Бистра.
Гражданско сдружение „Загорово” благодари за проявената сърдечност и човечност на д-р Николай Йовчев. Ние, гражданите, си пожелаваме такива общественици да се умножават многократно. И когато, „До всяко добро същество, застане поне още едно, тогава”…
Тогава, може би, ще живеем по-добре!
„Дано!”