Атанаска Кръстева Гюрова

Posted by: | Posted on: май 13, 2014
img177-Copy

     

 Родена в с.Карамусал. Учи в местната прогимназия и гимназия в Пазарджик. Завършва Селскостопанската академия”Георги Димитров” в София със специалност зоотехника. Има следдипломна квалификация по селекция и генетика. До 1985г. работи и живее в София, а след пенсионирането си в с.Виноградец. Повече от десет години проучва по документи и предания миналото на с.Виноградец. Книгата „Виноградец, Карамусал, Кара Мурсел/ Възникване и живот на едно българско село/“е резултат от тези проучвания. Книгата е предназначена за всички, които се интересуват от историята на родния край и от българските си корени.

Книгата

На вашето внимание предлагаме легендата за създаването на селото.