Споделено

Posted by: | Posted on: април 24, 2014
Untitled1
На електронната поща на Гражданско сдружение „Загорово“ се получи писмо от г- н Иван Стоянов. Публикуваме го без редакция и очакваме вашите коментари!


   На първо място вниманието ми бе привлечено от литературният стил на отчета – дълги и сложни изречения, красиви думи и пожелателни фрази, а информация за конкретно свършена работа липсва. Още на първо четене това творение прилича на доклад за пред партиен форум, а не на отчет.

Така отчет не се пише, г-н Кмете, Така се заблуждават гражданите, че е свършена планираната работа. Не можете да ни заблудите, не забравяйте, че тук живеят интелигенти хора, кого заблуждавате?!
 Как всъщност се пише отчет ? Такъв се прави на планирана дейност, за определен период и на основание на нормативни документи – в случая Закон за местното самоуправление и местната администрация и Общинския план за развитие. В уводната част на всеки отчет е задължително да се определи целта му и да се очертае развитието по приоритетни области и не на последно – отчета да е ясен и конкретен. 
…И аз отворих Програма за управление на Община Септември 2011 – 2015год. За мое учудване – и там същото многословие, като на стр.72 започва таблица с «дейностите», които са необходими за постигане на целта на програмата. В една графа на тази таблица са поместени – приоритет, мярка, дейност, проект. Това са несъвместими неща, да не говорим, че графа срок изобщо няма. На практика няма реален план, липсва нормална програма, как тогава да има реален отчет?! 
Прескачайки всички нормативни документи, които го задължават да направи отчета, кметът се мотивира с личната си отговорност . Ами, работил, не работил- отчет трябва да има.Отчет, а не красив преразказ! 
В Програмата са определени шест приоритета за развитието на общината/Тълковен речник: приоритет – това, на което се дава предимство/ Но отчетът започва с дейността на отдел „Местни данъци и такси” – явно той има предимството. Според написаното служителите изпълняват задълженията си, данъците се събират, редовият данъкоплатец е информиран за дължмите суми и всички са доволни. Но аз не разбрах няколко важни неща – и дума няма в отчета за методиката на формиране на такса смет. Къде е цената на сметопочистването, какви са условията на договора…? Защо ежегодно се променят условията на договора в нарушение на закона за обществените поръчки? И не на последно място, как разбрахте, че гражданите са доволни. Кой и кога ПРОУЧИ ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ?! 
 Така, питайки стигнах до Приоритет първи: Европейско здравеопазване за всеки. Тук също се натъкваме на субективна оценка.
 А това звучи нелепо: „За по-доброто обслужване на пациентите Медицинският център участва в различни програми с Дирекция „Бюро по труда” . Лекарите НА английски ли ще НИ ГОВОРЯТ или от тази година инжекциите ще ги слагат ромите от временната заетост?! 
Приоритет втори: Инвестиции и развитие на общината по европейските програми.
 Няма такова развитие, няма НИТО ЕДИН НОВ инвеститор. А това, което го имаше беше сринато. Болната тема- завода. Защо бе сринат ТРЪБНИЯТ ЗАВОД? На какво основание подписахте разрешението за събаряне, след като се говори,че собственикът дължи 800 000 лв. данъци към бедната ни Община. Как и кога ще ги приберете тези данъци? Или ги опростихте и срещу какво? Дайте ни отговор!
 Приоритет пет: модернизиране на образованието и културата. Читалища, музеи, други културни институции в отчета не са и споменати. Нужен ли е коментар?!
 Какви действия предприе Общинското ръководство за задържането на учениците в училище? Как подпомагате развитието на културата по селата – НАПИШЕТЕ! На колко самодейни състава обещахте финансова помощ…И ТЕ ЧАКАТ ОЩЕ!
 Приоритет шести – Общинска собственост. Стана ясно, че единственият начин да влезнат пари в касата на общината, /или някъде другаде/… е продажбата на земите по чл.19 от ЗСПЗЗ. Земята е единственият капитал, който тази нещастна община все още има …помислете в чий интерес е тя да се продаде! И КОЙ ПЕЧЕЛИ ОТ ТОВА, ЗАЩОТО НИЕ, ПРОСТОСМЪРТНИТЕ, ПРЕДПОЛАГАМЕ…Само предполагаме, дано не се окажем прави! 
И така, г-н Кмете, все пак благодарим за многословието в т.нар. отчет. Конкретизирайте обаче, колко пари, например, има да събира общината от неплатени данъци на фирми. Защо допускате едни да плащат надлежно, а други не? Непрекъснато говорите, че пари няма. Ами съберете си ги, ако имате интерес тази община да се развива. Общината не е опитно поле. Идвате и си отивате, а тя се развива на автопилот. Всъщност никак не се развива. Затъва. И това ме навява на мисълта, че „Пилот в самолета няма”! Има само напъни, да се свърши нещо, но е видно – То Нещото е Нищо!