Постъпка за пример! Ще има ли последователи?

Posted by: | Posted on: април 9, 2014
През месец март, общинският съветник Йордан Митров внесе писмена декларация, че се отказва от цялото си възнаграждение, което му се полага като такъв. В декларацията изрично е посочено желанието на г-н Митров сумата да се превежда по равно на двете детски градини в гр. Септември. 
Г-жа Силвия Лазарова, Директор на ОДЗ „Червена шапчица”, и г-жа София Лазарова, директор на ОДЗ „Приказен свят”, изказват своята благодарност на общинския съветник Йордан Митров. Трогнати са от вниманието и са удоволетворени, че все пак има хора като г-н Митров, които мислят за децата на гр. Септември. Средствата ще бъдат използвани по волята на дарителя. 
Постъпка мъжка и изключително благородна!