Представяме три учебника на братята Кръстю и Ангел Митови от Ели дере /Ветрен дол/

Posted by: | Posted on: март 26, 2014
img169

       Те са синове на поборника, участник в Априлското въстание, чорбаджи Мито Дамянов, обесен от Кел Хасан паша на 11 май 1876г. Учебниците са семейна реликва, предоставена ни за публикуване от наследниците.
 

 Съкратена всеобща история от Д. Иловайски,преведена от Драган Манчев, с исторически карти. Издадена от книжарницата на Д.Манчов и Х.Г.Данов, Виена през 1870г.

     
  Преводачът и издател Драган Манчев е роден в Батак през 1834 г. От 1862 година се отдава на книгоиздателска дейност. Заедно с Христо Г. Данов Манчов е най-големият български книгоиздател и книгоразпространител през Възраждането Книжарницата му има клонове в Солун и Свищов. През 50-годишната си дейност Манчов издава 547 книги, голяма част от които са написани от неговото перо. Учебниците, които издава, са преимуществено за началните класове и са осъществявали задачата образованието да формира националната идентичност.

 

  „Бащин език“ от Драган Манчев , изд. през 1874г.е първата книга за нагледно гласно преподаване и един от най-известните учебници за времето си, претърпява над 40 издания и цели десетилетия е в програмите на българските училища.

 

Малка книжица, Землеописание за деца от Йоаким Груев, изд. от Хр.Г. Данов през 1873г.

Йоаким Груев   е роден през 1828 в Копривщица . В продължение на 20 години преподава в Копривщица и в Пловдивското класно българско училище, което по негово време е най-прочутото училище в България. Имената на учениците му включват хора като Тодор Каблешков, Иван Вазов, Константин Стоилов и Иван Чорапчиев.

 Автор на следните учебници: „Пръви знания за детца“ / нарядил Иаким Груев. Белград : В Княжеско-сръбска книгопечатня, 1857; „Основа за българска граматика“ от Й. Груева. 1858; „Българска история“ от Й. Груева. Виена, 1869;“ История на Османската държава“, Виена, 1869; „Въздушни явления или Що е въздух, вятър, роса, слана, мъгла, облаци, дъжд, сняг, град, гръмотевица и светкавица, небесна дъга и как може да ся прокобява за времято кога ще ся развали“ Превод от полский от Й. Груев, Книжярница на Хр.Г.Данов и с-ие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1870.

 
Учебниците са издадени от Хр.Г.Данов Роден е на 27 август 1828 г. в град Клисура. Първоначално учи в клисурското килийно училище. След него продължава образованието си в класното училище на Сава Радулов в Панагюрище, а по-късно и в Копривщица при Найден Геров и Йоаким Груев. През 1857 година заедно с учителя Ячо (Йоаким) Трувчев и книговезеца Нягул Бояджийски учредява „Дружествена книговезница“. Постепенно дружеството се прераства в книжарница и издателство. През 1862 година то се преименува на „Книгоиздателство Хр. Г. Данов и с-ие”. Като съдружник се включва и Йоаким Груев. Основават се клонове в Русе, Велес, София и Лом. В периода 1869-1876 издава списание „Летоструй или домашен календар“. От 1878 година започва да издава първия общобългарски вестник, наречен „Марица“. Издава първите стенни географски карти в България.
                                                                                                     

Подпис на учебника по землеописание

                                                                                                               

Бележка на учебника по история

Оригиналният надпис на учебника по Бащин език