Училищна дисциплина

Posted by: | Posted on: март 19, 2014
img119

Представяме в резюме статията Училищна дисциплина, отпечатана в кн.ІІ и кн.ІІІ на списание Наука от 1881г. Това са основните принципи на тогавашното възпитание на подрастващите.

 

  Дисциплината е самата основа на училището. Това се казва и повтаря, но требува да се знае в що се състои дисциплината. С думата дисциплина разбират умението да се сдържат или възвръщат децата в правия път. Дисциплината бива двуяка: принудителна и укротителна.
Средства за дисциплина:
 Средствата за дисциплина ни показва самото естество на възпитанието. За да се води едно дете някой трябва да му сочи пътя, със свой пример, да му задава работа и упражнения, каквито понасят на неговото развитие и най-сетне да го вкарва в правий път, колчем би се отбило от него, и да го насърчава когато то върви по него.От тука излизат три главни средства за дисциплината: 1 – личността на учителя, 2 – трудът, 3 – наказанията и наградите.
1 Личността на учителя : Вънкашността на учителя – на децата бият на очи –правата снага, добрий изглед и оная печат от достойнство, което вади на лице по-горните качества; Умствени способности и познания – един жилав ум, остроумие, разсъдък; Сръдце – „Любовта е златний ключ, който отваря сръдцето на детинството”; воля – яка, пъргава и настойлива воля; нравствено поведение и набожност на учителя.
 2.Трудът – учителят трябва със своя пример да настрои учениците да залюбят труда, да ги научи на редовност и точност
 3. Наказания и награди
Наказания – Строг поглед;подсещане; смъмряне или скарване; Заплашване;да се държат немирните прави на мястото си; ако това не помогне да се изпращат на специален стол, далече от другите; запиране, с което се отнема на някое дете свободата за няколко време; изпъждане от училище; най-сетне телесни наказания
 Награди – мил поглед; награда с първо място; добри забележки; свидетелства за добро поведение; награди по изпити.
Много зло прави един учител на някое дете, когато му казва в очи, че е пръв в целий клас, че е най-добрий ученик в училището.Най-доброто е да се ограничи да му каже, че той е добър ученик.