Търси се един милион…

Posted by: | Posted on: февруари 19, 2014
index-5B2-5D

 Общински съвет – гр.Септември в час по математика

     

Общинската сесия, на която трябваше да се гласува бюджета, бе отложена. Нарушен беше правилникът по няколко члена. Така например, проектобюджета не е представен в срок, а се дава за гласуване на общинските съветници в началото на сесията и то с промяна от два милиона лева. Вместо да се запознаят 5 дни преди сесията с така важната информация за какво ще се харчат народните пари, съветниците е трябвало да научат за това предната вечер, за което били уведомени със sms: „Напомняме Ви…”. Какво са искали да им напомнят? Че администрацията няма време да подготви и предаде навреме предложението за
проектобюджета? Или че някой не си върши работата, за която му се плаща – от нашите пари, уважаеми съграждани.
 Това не стана ясно… 
Така или иначе по предложение на Й. Митров и с гласуване сесията бе отложена за 25.02.2014 г. В залата остана икономическата комисия, която започна да разглежда бюджета и да търси ограмната разлика от над един милион лева. Точка по точка, с много спорове, съветниците смятаха бюджета – 1000 000 лв.+ 35 000+ 250 000-35000… в час по математика. Задачите бяха с повишена трудност, един от съветниците сладко си подремваше – защо ли пък не, гласувал си е вече по-високата заплата, Общината няма оправия, а народът му плаща за това да спи, то той и самият народ е заспал…
Справиха се обаче със сложната математика – случайно в счетоводството бяха прибавили една цифричка – от един милион. С останалите разлики, почти двата милиона бяха намерени. Браво на Комисията, търпеливи хора са, могат да смятат и откриха грешките на счетоводителките!
Заради това, че някой не си върши работата в общинска администрация, сесията беше отново отложена, а бюджетът на общината остана негласуван. Времето на съветниците и кметовете беше загубено – време, което плащаме отново ние, гражданите на тази община.
Нямате право на такива елементарни грешки, Уважаема администрация, грешка не от 200 лв., а от цял милион! Живеем в епоха на свръхмодерна техника и електроника, която може да смята вместо вас. Налице са термини като професионализъм и продуктивност. Налице е и фактът, че не работите в частния бранш – повярвайте, там такива грешки не се прощават.
И слава богу, че не сте хирурзи- то тогава нямаше и да останат живи хора в тази бедна община – за да си получавате заплатите!