14 февруари – Успение на св. Кирил Славянобългарски

Posted by: | Posted on: февруари 14, 2014
d23177a08c21b50cb073ffa953c641f9-5B1-5D
Не порицаваме, само питаме – „ Защо българино ?!”
Днес: „И така си почина в Господа, на 42 години, 14 февруари 869 година, втори индикт.”, из Пространно житие на Константин Кирил Философ
Навършват се 1145 години от смъртта на Кирил Философ – този, който ни нареди до цивилизованите народи, даде ни шанс да сме народ писмен, да създаваме култура и да налагаме културно присъствие от Х век насам. За да не забравяме тези важни факти, избрахме за вас познат откъс от житието на Светеца:
„Когато беше във Венеция, насъбраха се срещу него епископи, попове и черноризци, като врани срещу сокол, и повдигнаха триезичната ерес, като казваха: „Кажи ни, човече, как ти измисляш сега книги за славяните и ги учиш? Досега никой друг не е изнамирал [такива книги] – нито апостолите, нито римският папа, нито Григорий Богослов, нито Йероним, нито Августин. Ние знаем само три езика, на които подобава да се слави Бог с книги: еврейски, гръцки, латински.“ А философът им отговори: „Не пада ли от Бога дъжд еднакво за всички? Също и слънцето не грее ли на всички? Не дишаме ли всички еднакво въздух? Как вие не се срамувате, като определяте само три езика, а искате всички други племена и народи да бъдат слепи и глухи? Кажете ми: дали смятате Бога за безсилен, та да не може да даде това, или го смятате за завистлив, та не иска [да го даде]? Ние пък знаем много народи, които имат книги и въздават слава на Бога всеки на своя език. Известно е, че такива са арменците, персите, абазгите, иверите, сугдите, готите, аварите, тирсите, хазарите, арабите, египтяните, сирийците и много други. Ако не искате да разберете от тези [примери], то поне от Писанието познайте божията воля. Давид се провиква и казва: „Възпейте Бога, цяла земьо, възпейте Господу песен нова.“ И пак: „Възкликнете Господу, цяла земьо; пейте, възвеселете се и възпейте.“ И другаде: „Цялата земя да ти се поклони и да ти пее, да пее на твоето име, вишний.“
Да е светла паметта му!