Да отворим старите скринове, може би там е скътана надеждата ни!

Posted by: | Posted on: февруари 13, 2014
3-25D0-25BA-25D0-25BB-25D0-25B0-25D1-2581-24-25D0-25B0-25D0-25BF-25D1-2580-25D0-25B8-25D0-25BB-1929-25D0-25B3-16
Да отворим старите скринове, може би там е скътана надеждата ни… и частица от миналото, докосване до корените на рода и малко носталгия – по морала на дедите ни, по семейните ценности, които сме длъжни да съхраним.
Скъпи приятели,
Благодарим за отклика Ви на нашия призив да издирим и проучим старите снимки и документна информация. Заедно ще успеем да подредим липсващите парченца от пъзела на историята на нашия роден край.
Днес ще ви представим снимка от личен архив на наш съгражданин, на която може да видите местна носия от 1929 г. С радост ще ви запознаем в следвашите ни материали с всички интересни снимки, запечатали бит, облекло и събития.
Нека не забравяме – заедно можем да напишем най- хубавите страници от историята на родния ни край. Заедно можем да увековечим българското!

24.04.1929 г.
ІІІ клас на Сараньовска Народна Мъжка прогимназия
Предоставилият материалите Михал Даскалов е вторият седнал от ляво на дясно