Пренебрегната култура в община Септември

Posted by: | Posted on: февруари 11, 2014
kulkal
За голямо съжаление културата рядко е приоритет на националните или местни власти. За управляващите други сектори са по-„интересни” – счита се, че ще доведат до по-значими резултати и ще имат по-висока възвръщаемост, като поради тази причина към тях биват насочени много повече средства. Когато в една община средствата са ограничени или пък са налице финансови задължения, неглижирането на културата лесно придобива още по-остър вид.
На последното заседание на Общинския съвет на община Септември, провело се на 29 януари, бе приет облика на Културния календар на общината за 2014 г (можете да го видите тук). В него са посочени всички предварително обявени културни мероприятия на територията на община Септември, на кои дати ще се проведат и в кои населени места.

Линк.

С този Културен календар в голяма степен се изчерпва политиката на общината в областта на културата, а средствата, предвидени за събитията в него, възлизат на 30 000 лв. И това при условие, че целият бюджет на общината е 13 милиона лева, а на последното заседание бе гласувано и повишаване на заплатите на общинските съвети (на това ще обърнем по-подробно внимание скоро). Реално парите, отделени за култура в общината, се равняват на 0,2 процента от целия бюджет. Честито!
Ясно е, че понастоящем приоритетите са други. Община Септември по някакъв начин трябва да излезе от финансовата дупка, в която се намира. Това обаче е процес, който продължава вече няколко години и за съжаление едва ли ще приключи скоро. През това време населените места в общината се обезлюдяват поради липса на работа и възможност за (законно) препитание. А оставащите в нея граждани бавно губят всяка връзка с родния си край и традициите му. Гладният не мисли за култура, не търси сам знания или приобщаване в общността. Хората се затварят в черупките си, изолират се от съгражданите/съселяните си, дори от собствените си съседи.
И точно тук се проявява една от важните роли на културната политика на местно ниво – да събира хората, да ги кара да се чувстват като част от една общност, да привлича вниманието им към родния край и по този начин да стимулира тяхната ангажираност с неговия просперитет.
Друга важна роля без съмнение е стимулирането на творческия потенциал в общината чрез финансирането на местните културни инициативи – хорове, танцови ансамбли, местни писатели и художници. Хора с талант, умения и желание за развитие, които обаче са избрали един труден кариерен път, нуждаещ се от странична подкрепа. В други общини те получават такава подкрепа и по един или друг начин за техните начинания се намират средства. За да е адекватен примерът ни, можем да обърнем поглед само към другите общини в област Пазарджик. Пример за нещо подобно е инициативата на община Панагюрище за финансиране на творчески проекти на местни творци и проекти в областта на изкуството и културата (вижте страницата с одобрените проекти за 2014 г. тук).
Община Пазарджик също има заложена подобна програма, в която фокусът е финансиране на издаването на книги на местни автори. Инициативата датира от 2008 г. и ще продължи и през тази година. Литературен критик ще прегледа вече предложените ръкописи и ще прецени на кои от тях да бъде отпуснато финансиране. Тази година финансовата рамка за това е в размер на 10 000 лева.
Сравненията може би наистина не са удачни с оглед на различното финансово състояние на общините, но въпреки това тази сума се равнява на 1/3 от всички пари, които ще бъдат предоставени на населените места в община Септември за културни мероприятия през годината. А тук няма инициатива за спонсориране на местни културни дейци, нито такава за издаване на книги на местни автори.
Видът на страницата „Култура” в раздел „Общински дейности” в сайта на общината е достатъчно красноречив. Вътре откриваме само горепосочения линк за културния календар, малко информация за музея в Септември и къщата-музей на Александър Стамболийски, както и линк към сайта на народно читалище „Будители” в град Септември. То е и единственото, за което е предоставена някаква информация. Останалите читалища в общината не са споменати дори поименно, какво остава за адрес или телефон/e-mail за контакти.
А надписът „Културни прояви”, предвиден за линк, стои неактивен. Този факт няма с какво повече да се допълни.