„И НИЙ СМЕ ДАЛИ НЕЩО НА СВЕТА… „ Ловното дружество в гр. Септември- едно от първите дружества в България

Posted by: | Posted on: март 12, 2015
Първи конгрес на ловджиите, София-август, 1898г.

Първото Ловно дружество в Септември /тогава с. Сараньово/ възниква още в далечната 1898г. Дружеството се казва „Ястреб“ и негов председател е Михал Грозданов от с. Ковачево, касиер на първото ловно дружество е Стоимен Кузев от с. Сараньово.

1s. - Копие
Ранното възникване на Ловно дружество в Септември е свързано с Георги Христович, който тогава притежава къща в Сараньово и е един от най- активните участници и организатори в създаването на първо Софийското ловно дружество „Сокол“ през 1893г. Учен, зоолог и общественик, Георги Христович публикува десетки материали за безконтролното бракониерство в земите на следосвобожденска България, проявява активна обществена позиция по проблемите на лова изобщо, както и за опазването на дивеча в България. По негова инициатива, в сп. „Природа“, на което автор и издател е самият Христович , е публикувано „Възвание“ към българските ловци за учредяване на дружества в България и за обединяване в една обща организация. През 1898г., месец август, на Първия конгрес на ловците в България се поставят основите на Ловния съюз в България с председател Георги К. Христович.

Първи конгрес на ловджиите, София-август, 1898г.

Първи конгрес на ловджиите, София-август, 1898г.

 

Ловното дружество „Ястреб“, с. Сараньово, възниква само месец преди Конгреса и е едно от около 35-те дружества в България, учредени в онези години. На Конгреса присъстват 66 представители на ловни дружества от цялата страна, а уникална автентична снимка, запазена и до днес от наследниците на Христович, показва част от участниците в това събитие, с поименен списък, приложен към снимката, който дава подробна информация за имената на делегатите на Конгреса.
Общественополезните дела на големия български учен за град Септември не се изчерпват само с приноса му към ловното дело. Заслугите на Георги Христович са в областта на развитието на винопроизводството в Сараньово, дарителска и активна гражданска позиция.
На днешната дата, 12 март, през 1926г. в дома си в с. Сараньово почива Георги К. Христович, изпратен от местни жители, ловци и природолюбители. Погребан е в двора на църквата „Св. Вмчк. Харалампий“ , както се полага на заслужил мирянин.
И. Кърджийска

част от Устава с имената на членовете

част от Устава с имената на членовете

 

 

 

 

 

 

 

ловен билет от 1912г.

ловен билет от 1912г.